Geomreže do asfaltobetónových vozoviek

ARMAPAL je výstužná (armovacia) geomreža zo sklených vlákien s povrstvením polymérovou bituménovou emulziou ktorá sa používa na vystuženie bitúmenových dopravných plôch.


Vďaka svojej pevnosti v ťahu znižuje tento produkt sklon k tvorbe trhlín v kryte vozovky a podchytením ťahového napätia zvyšuje životnosť vrchnej vrstvy vozovky.


ARMAPAL G, GL a plus prinášajú výhody ako vystuženie asfaltových vrstiev v dopravnom staviteľstve a pri stavbe letísk:

 • Preberajú ťahové napätia vyskytujúce sa v bitumenovej povrchovej vrstve a roznášajú ich na väčšiu plochu
 • Znižujú tvorbu reflexných trhlín
 • Zlepšujú dynamickú zaťažiteľnosť a správanie sa pri únave bitumenových vrstiev
 • Spomaľujú vznik reflexných trhlín
 • Spomaľujú tvorbu trhlín nad pripájacími škárami pri rozšírení vozovky a výkopov
 • Predlžujú intervaly sanácie o 3- až 4-násobok oproti nevystuženému asfaltu
 • Dlhodobo znižujú náklady na sanáciu
 • Minimálna rozťažnosť cca 2 % a vďaka nej schopnosť absorbovať ťahové napätia aj pri nízkej rozťažnosti prípustnej pre asfaltové vrstvy (v protiklade k plastovým mrežovinám alebo geotextíliám)
 • Odolnosť voči vysokej teplote do 840 °C, vhodné na zabudovanie do liateho asfaltu
 • Vystužené plochy sa dajú neskôr bez problémov vyfrézovať a vyfrézovaný materiál sa môže opäť použiť s ARMAPAL-om
 • Nezaťažujú životné prostredie
Mám záujem

Armapal - oblasť použitia - PDF