Protierózne georohože

Trojrozmerné protierózne / vegetačné georohože PK-MAT sú vyrábané z UV stabilizovaného vysokohustotného polyetylénu šetrného k životnému prostrediu. Trojrozmerná štruktúra zaisťuje výbornú protieróznu ochranu svahov a stabilitu navezenej zeminy.


Umožňuje rast vegetácie aj na strmých svahoch. Otvorenosť štruktúry umožňuje dobrú priepustnosť vody a vytvára vhodné prostredie pre rast travín osiatych do navezenej zeminy.


Prepojenie koreňov do podkladných vrstiev vytvára spolu s georohožou pevnú a stabilnú konštrukciu.


Georohože PK – MAT sa používajú ako protierózna / vegetačná ochrana násypov alebo zárezov, pri výstavbe kombinovaných mechanicky vystužených oporných stien a pri revitalizácií poškodených území.

Prírodné protierózne materiály

Prírodné filtračné a protierózne materiály sú vyrábané na báze prírodných materiálov ako slama, jutové a kokosové vlákno.


Slúžia ako ochrana proti erózii svahov, zadržujú vodu a napomáhajú k rastu vegetácie. Z ekologického hľadiska nepredstavujú žiadnu záťaž pre životné prostredie.

Mám záujem