Projekcia a kontrola


V rámci projekčnej činnosti ponúkame :

Spracovanie projektovej dokumentácie v oblasti statika a zakladanie pre rôzne druhy stavieb ako sú:

  • rodinné domy,
  • bytové a polyfunkčné objekty,
  • skladové areály a priemyselné haly,
  • technologické objekty,
  • komunikácie

Statické posudky pri rekonštrukciách, sanáciách a modernizácii.

Statické návrhy a optimalizácia základových konštrukcií

Oporné konštrukcie