Ponúkame široký sortiment geosyntetických materiálov

pre stavebníctvo ako geotextílie, geomreže a protierózne georohože. Tieto materiály nájdu uplatnenie všade tam, kde je potrebné riešiť problémy s nevhodným podložím alebo pri vystužení svahov a oporných múrov. Sme pripravení ponúknuť Vám čo najlepší produkt s dôrazom na ekonomickú výhodnosť riešenia...