Služby

Predaj geosyntetík

Ponúkame široký sortiment geosyntetických materiálov pre stavebníctvo ako geotextílie, geomreže a protierózne georohože.

Viac info

Projekcia a kontrola

V rámci projekčnej činnosti ponúkame spracovanie projektovej dokumentácie v oblasti statika a zakladanie pre rôzne druhy stavieb, ako sú skladové areály a priemyselné haly, technologické objekty, komunikácie…

Viac info

Realizácia

Zabezpečujeme zemné práce pri úprave podloží, s pokládkou geosyntetických materiálov, realizáciu malých dopravných stavieb ako prístupové cesty, chodníky, parkoviská, rekonštrukcie a opravy povrchov dopravných stavieb…

Viac info

P. K. TECHNICKÉ TEXTÍLIE

Dodávateľ geosyntetík


Dlhoročné pôsobenie spoločnosti na slovenskom stavebnom trhu ( od roku 2000 ) počas ktorého sme realizovali dodávky na množstvo projektov sú zárukou odbornosti a spoľahlivosti.

Zameriavame sa hlavne na malé a stredné projekty, kde okrem dodávok materiálu zabezpečujeme aj odborné poradenstvo, priebežné skúšky alebo odborný technický dozor.

Naše záujmové projekty:


  • komunikácie
  • parkoviská a skladové plochy
  • plošné základy pod bytové a priemyselné objekty
  • nestabilné svahy
  • oporné múry
PREDAJ GEOSYNTETÍK KONTAKT

Predaj geosyntetík