Geomreže sa používajú v stavebníctve na stabilizáciu a vystužovanie zemných konštrukcií. Ponúkame tuhé dvojosové geomreže vyrobené z polypropylénu, tuhé jednoosové geomreže vyrobené z polyetylénu a netuhé ( pletené ) jednoosové a dvojosové geomreže z polyesteru.


Ponúkame vám tri tipy:

  • Tuhé výstužné geomreže dvojosové E´GRID
  • Tuhé výstužné geomreže jednoosové E´GRID R
  • Pletené geomreže

Tuhé výstužné geomreže dvojosové E´GRID

Tuhé dvojosové geomreže E´GRID sú vyrábané dierovaním pásu vysoko kvalitného polypropylénu ( PP ) a následným obojsmerným natiahnutím. Tým získavajú výsledný štvorcový tvar oka.


Molekuly výsledného produktu sú pravidelne orientované v smere následne prenášaných zaťažení, čo má zásadný vplyv na pevnosť v ťahu a creepové vlastnosti geomreže.


Optimalizovaná geometria rebier a uzlov geomreže má dôležitý efekt pre prenos zaťažení v zemných konštrukciách.


Hrubé zrná zeminy po oboch stranách geomreže prenikajú jej okami sú geomrežou „ uzamknuté “ proti vzájomnému pohybu ( tzv. interlock ), čím je dosiahnuté výsledného výstužného efektu.


Geomreže dvojoosové E´GRID R významne prispievajú k zvýšeniu únosnosti konštrukčných vrstiev, rovnomern e rozkladajú pôsobiace zaťaženia a tým priaznivo ovplyvňujú sadanie konštrukcie. Umožňujú taktiež dosiahnuť úsporu hrúbky podkladnej konštrukcie.

Tuhé výstužné geomreže jednoosové E´GRID R

Tuhé jednoosové geomreže E´GRID R sú vyrábané dierovaním pásu vysokohustotného polyetylénu ( HDPE ) a následným jednosmerným natiahnutím získavajú pozdĺžny tvar oka.


Molekuly výsledného produktu sú pravidelne orientované v smere následne prenášaných zaťažení, čo má zásadný vplyv na pevnosť v ťahu a creepové vlastnosti geomreže.


Geomreže jedoosové E´GRID R sú využívané hlavne ako výstužný prvok násypov, strmých svahov a stien. Výborné creepové vlastnosti s nízkym predĺžením a vysokou pevnosťou za konštantného zaťaženia ich predurčujú pre konštrukcie s návrhovou životnosťou 120 rokov.

Pletené geomreže

Pletené geomreže sú vyrábané z vysokopredpätých polyesterových vlákien s ochranným povrstvením.


Vyznačujú sa výbornými pevnostnými charakteristikami – prenos vysokých ťahových síl pri nízkom predĺžení. V kombinácii s ochranným povrstvením sú geomreže odolné nielen proti chemickým a biologickým atakom vyskytujúcim sa v prostredí bežných typov zemín ale i UV žiarenia pri protieróznych aplikáciách.


Podľa ťahových charakteristík sa pletené geomreže používajú na stabilizáciu a zvyšovanie únosnosti podkladných konštrukčných vrstiev, alebo na vystužovanie zemných konštrukcií.

Mám záujem