O nás

P. K. TECHNICKÉ TEXTÍLIE -
dodávateľ geosyntetík

Geomreže  -  Geotextílie  -  Georohože  -  Geomembrány


Spoločnosť P.K. TECHNICKÉ TEXTÍLIE spol. s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2000 ako predajca geosyntetických materiálov pre stavebníctvo.

Z pôvodnej čisto obchodnej firmy v posledných rokoch rozšírila svoje aktivity aj v oblasti navrhovania a realizácie stavebných konštrukcií.

V spolupráci s odborníkmi na danú oblasť a špecializovanými stavebnými firmami Vám ponúkame komplexné riešenia od návrhu až po realizáciu.


Predaj geosyntetík Kontakt
P. K. TECHNICKÉ TEXTÍLIE

dodávateľ geosyntetík

Geomreže / Geotextílie / Georohože / Geomembrány

Služby

Predaj geosyntetík

Ponúkame široký sortiment geosyntetických materiálov pre stavebníctvo ako geotextílie, geomreže a protierózne georohože.

Viac info

Projekcia a kontrola

V rámci projekčnej činnosti ponúkame spracovanie projektovej dokumentácie v oblasti statika a zakladanie pre rôzne druhy stavieb, ako sú skladové areály a priemyselné haly, technologické objekty, komunikácie…

Viac info

Realizácia

Zabezpečujeme zemné práce pri úprave podloží, s pokládkou geosyntetických materiálov, realizáciu malých dopravných stavieb ako prístupové cesty, chodníky, parkoviská, rekonštrukcie a opravy povrchov dopravných stavieb…

Viac info