V spolupráci so špecializovanými firmami zabezpečujeme:


  • Zemné práce pri úprave podloží, s pokládkou geosyntetických materiálov
  • Realizáciu malých dopravných stavieb ako prístupové cesty, chodníky, parkoviská
  • Rekonštrukcie a opravy povrchov dopravných stavieb
  • Realizáciu základových dosiek na penovom skle