Tkané vystužné geotextílie

sú vyrábané špeciálnymi tkacími postupmi z polypropylénových alebo z polyesterových vlákien a vyznačujú sa vysokou pevnosťou v ťahu ( 15 až 1500 kN /m ) pri veľmi nízkom predĺžení, čo je základným predpokladom pre vystužovanie podloží alebo armovanie zemných konštrukcií.


Plnia súčasne výstužnú funkciu pri zachovaní funkcie separačnej a filtračnej. Tkaná štruktúra s vysokou odolnosťou proti prerazeniu veľmi dobre oddeľuje jednotlivé vrstvy a bráni ich zmiešavaniu. Zároveň umožňuje priechod vody a to po celú dobu životnosti konštrukcie.


Zaisťujú rovnomerné sadanie konštrukcie a umožňujú dosiahnúť až 40 % úspory hrúbky podkladovej vrstvy.
Sú odolné voči chemickým a biologickým atakom, sú UV stabilné a majú dlhú životnosť.


Mám záujem